صنایع پتروشیمی

محصولات کاراجت در دو دهه اخیر در صنایع شیمیایی و پتروشیمی نصب و بهره برداری گردیده و اجکتورهای این شرکت به صورت گسترده ای در مجتمع های پتروشیمی به نام کشور مورد استفاده قرار گرفته اند. مجتمع های تولید کننده مواد پایه پتروشیمی مانند اتیلن، متانول و آمونیاک نیازمند استفاده از کندانسورهای سطحی بخار جهت سرویس توربین/کمپرسور می باشند. مجتمع های پایین دستی پتروشیمی که عمدتا تولید کنندگان ethylene oxide/ethylene glycol, styrene, polystyrene  cumene/phenol and ethylene dichloride, می باشند، نیاز به اجکتورهای یک، دو، سه و چهار مرحله ای، کندانسورهای سطحی و محصولات انتقال دهنده حرارت دارند.

به منظور تولید خلا موردنیاز صنایع شیمیایی، کاراجت راه حل های خاصی را جهت پاسخگویی به نیازهای پیچیده مهندسی شیمی طراحی نموده است: مانند حداقل فشار مکش mbar 0.01 ، حداقل جریان مکش ۰٫۵ kg/h. تکنولوژی های ارایه شده توسط کاراجت شامل خدمات و مشاوره ها جهت عملکرد پایدار و مطمئن مجتمع ها ضروری می باشند.

محصولات و خدمات کاراجت جهت مصارف زیر قابل ارائه به مجتمع های شیمیایی و پتروشیمی می باشد:

 • بازیابی بخار
 • متراکم سازی کلر
 • متراکم سازی هیدروژن
 • فیلتراسیون وکیوم
 • بازیابی حلال
 • بازیابی مونومر ونیل کلراید
 • تقطیر تحت خلا
 • خشک کردن تحت خلا
 • خنک کردن تبخیری (Evaporative Cooling)
 • دیگسینگ

محصولات مرتبط:

 • اجکتور
 • کندانسور
 • سایلنسر
 • اسکرابر