کلینینگ سیستم

عملکرد حداکثری و قابلیت اطمینان کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی به مقدار زیادی به سطوح فین تیوب ها و تمیزی دستگاه های Fin Fan دارد. دستگاه هایی که با خاک، گرد و غبار، ناخالصی ها و سایر رسوبات آلوده شده اند، سطح کارایی پایینی دارند. با افزایش درجه حرارت محیط، اثرات منفی این آلودگی های سطحی بسیار بیشتر خواهد شد.
استفاده از کلینینگ سیستم های ساخته شده توسط شرکت کاراجت در پالایشگاه ها و نیروگاه ها، کندانسورهای ACC و مبدل های حرارتی کارایی بیشتر و قابل اطمینان تری خواهند داشت.
استفاده از این کلینینگ سیستم ها به دلایل زیر باعث افزایش قابل توجه در عملکرد دستگاه خواهد شد:

  • کاهش سرعت فن تا ۵۰ درصد
  • افزایش توان عملیاتی بخار در هر ساعت به میزان ۳۰ درصد
  • افت فشار در دستگاه به میزان ۳۰ درصد
  • افزایش بازده ( در واحد MW) تا ۲۰ درصد
693 views