دیسوپرهیتر

بخار سوپرهیت همواره مورد نیاز و کارآمد نیست، به عنوان مثال در کاربردهایی که ضریب انتقال حرارت در آنها مهم می باشد، بخار اشباع ارجحیت دارد. دیسوپرهیترها می توانند دمای بخارآب یا سایر بخارات سوپرهیت را به وسیله آب یا سایر خنک کننده ها تا دمای اشباع کاهش دهند.

Advantages
  • پکیج کنترل انتخابی
  • طراحی سفارشی با توجه به شرایط عملیاتی
  • طول عمر طولانی
  • فاقد قطعات محرک
  • هزینه نگهداری اندک
Applications
  • صنایع نیروگاهی، پالایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت کاغذسازی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و صنعت داروسازی
Applicable Codes and Standards:
  • ASME B31.3
  • ASME Sec. VIII - div. 1
775 views