فیلتر

فیلتراسیون فرآیندی طراحی شده توسط شرکت کاراجت، گزینه ای تخصصی برای سیسم های فیلتر پالایشگاه های گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و تصفیه  خانه های آب می باشد.

این فیلترها به منظور از بین بردن خاک، گرد و غبار و آلودگی ها در فرآیندهای جریان بالای گاز یا جریان پایین مایع طراحی گردیده اند. این تجهیزات معمولا قبل و یا بعد از کمپرسورها، در واحدهای دی هیدراسیون گلیکول و پالایشگاه های سوخت گازی مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع

  • Cartridge Filter
  • Coalescer Filter
  • Module Filter
  • Sieve Filter
  • Slot Type Filter
637 views