اسکرابر

جت اسکرابر برای جداسازی ذرات معلق در انواع گازها استفاده می شود و در میان تمیزکننده های گازی جایگاهی استثنایی دارد. اساس کار این اسکرابر مشابه جت پمپ می باشد و در این سیستم سیال محرک با عبور از نازل های مربوطه تبدیل به ذرات بسیار ریز شده که ذرات معلق را جذب می نماید.

Advantages
  • جمع آوری غبارات قابل اشتعال و انفجار به صورت کاملا مطمئن
  • حذف هرگونه گاز و ذرات جامد
  • خنثی سازی گازهایی که موجب فرسایش می گردند
  • قابلیت عملکرد در دما و رطوبت بالا
  • گازهای خروجی سرد می شوند که موجب کاهش حجم کلی تجهیز می شود.
Applicable Codes and Standards:
  • ASME Sec. VIII - div. 1
777 views