سپراتور

سپراتور ها به طور گسترده اي در صنايع پتروشيمي ، پالايشگاهي ،شيميايي, نيروگاه هاي برق و … جهت جدا سازي قطرات مايع و ذرات جامد ازانواع گازها مانند بخار،هوا و.. مورد استفاده قرار مي گيرند. امروزه به علت مشكلات زيست محيطي كه سيستم هاي شوينده گاز (scrubber ) به همراه دارند استفاده از سپراتور ها در حال گسترش می باشد.
در حال حاضر شركت KARAJET با برخورداري از امكانات علمي و آزمايشگاهي مطلوب همراه با تجارب ارزشمند در زمینه طراحی و ساخت سپراتور ها ، سپراتور هايي با راندمان بالا، مطابق با استانداردهاي بين المللي ، طراحي و توليد مي نمايد.اين سپراتورها بدون محدوديت نسبت به مقدار دبي ، با حد اقل افت فشار ممكن ، ذرات جامد وقطرات مايع در حدود كمتر از ۱۰ ميكرون را از جريان گاز ، جدا مي نمايند.
همچنين اين شركت سپراتورهاي وين دوبل ( Double pocket vane-type separator ) را طراحي و توليد می نمایدكه جداسازی ذراتی با اندازه ۸ ميكرون را امکان پذیر می سازند.

نحوه عملكرد:

عملكرد مطلوب سپراتورهاي ساخت اين شركت  بر اساس قوانين ساده فيزيكي استوار است: نيروي گريز از مركز,  اينرسي و نيروي گرانش

گاز ورودي به سپراتور تركيبي است از گاز با جرم حجمي پايين و قطرات مايع يا ذرات جامد با جرم حجمي  بالا. اين تركيب ضمن عبور از فضاي بين وين ها، چندين بار تغيير جهت مي دهد. بخار با جرم حجمي پايين به راحتي از اين مسير پر پيچ و خم عبور مي كند اما در هر بار تغيير جهت نيروي گريز از مركز به تركيب گاز با ذرات درون آن  وارد مي شود كه باعث پرتاب ذرات به سمت ديواره وين مي گردد. حال  در صورتي كه اين ذرات ،قطرات مايع باشند اين قطرات كوچك جمع  شده و تشكيل قطرات بزرگتر مي دهند كه به علت نيروي كشش سطحي به نوبه خود قطرات بيشتري به سمت خود جذب مي كنند تا اينكه در نهايت به سمت محفظه پايين وين حركت مي كنند. هنگاميكه مايع تشكيل شده وارد محفظه وين مي شود ديگر با جريان بخار تماسي ندارد و به علت نيروي گرانش به سمت پايين محفظه سپراتور تخليه مي گردد.در صورتي كه ذرات جامد باشند نيز پس از برخورد به سطح وين به سمت پايين محفظه سپراتور حركت مي نمايند.

پروژه های قبلی

YearQuantityEquipmentOwnerPurchaser
۲۰۰۷۱Steam SeparatorAbadan Refinery Phase 3Petrochemical Industries Design and Engineering Company (PIDEC)
۲۰۰۷۵Steam SeparatorAbadan Refinery Phase 3Petrochemical Industries Design and Engineering Company (PIDEC)
Advantages
  • افزایش بهره وری
  • حداقل افت فشار
  • ساخته شده بر اساس استانداردهای ASME
Materials
  • چدن
  • کربن استیل (Carbon Steel)
1.4K views