سایلنسر

صوت يكي ازصورت هاي ا نرژي مكانيكي می باشد.مشخصه هاي اصلي صوت ، اول شدت يا قدرت آن مي باشد كه با واحد دسي بل (db)  اندازه گيري و نمايش داده مي شود و ديگر فركانس يا طول موج صوت مي باشد كه ، به مفهوم تعداد نوسان يك موج صوت در هر ثانيه بوده و واحد اندازه گيري آن هرتز( Hz )  مي باشد. گوش انسان قادر به شنيدن امواج صوت در محدوده ۲۰ Hz   تا Hz  ۲۰۰۰۰ بوده ضمن آنكه  توانايي انسان در تحمل شدت صوت نيز محدود بوده  و شدت بيشتر از ۷۰ db براي شنوايي انسان مضر مي باشد. به همين علت در مواردي که شدت صوت توليدي بيش از محدوده مجاز مي باشد ، مانند بخار خروجي از شير اطمينان يك ديگ بخار که شدتي حدود  db 155  دارد ، بايستي ميزان آن را تا حد مجاز کاهش داد .

سايلنسر ها تجهيزاتي هستند که انرژي صوت در آنها مستهلک مي­شود و قدرت آن تا ميزان لازم ،كاهش مي يابد و بر حسب كاربرد ، انواع مختلفي دارند.

اجزاء اصلي سايلنسر عبارتند از:

 • ديفيوزر
 • محفظه انبساط
 • لايه هاي جاذب صوت

در زمان انجام فر ايند انبساط ( مثلا عبور از جريان گاز از يك شير هاي فشار شكن ) بخشي از انرژي مكانيكي جريان به انرژي صوت تبديل مي شود .صوت ايجاد شده معمولا داراي شدت بالاي و فركانس پايين مي باشد و بايستي جهت ورود به محيط شدت آن تا ميزان مجاز ،كاهش يابد .از طرفي راندمان مواد جاذب در جذب صوت ، تابع فركانس بوده و معمولا در فركانس هاي بين  ۱۰۰۰ تا   ۸۰۰۰ از قابليت جذب صوت برخوردار مي باشند بنابر اين براي جذب صوت ، ابتدا بايستي فركانس آن تغيير نموده تا در محدوده مورد نظر قرارگيرد و سپس شدت آن توسط مواد جاذب گرفته و كم گردد.  .

با توجه به موارد فوق جريان گاز پس از ورود به سايلنسر ابتدا از ديفيوزر عبور مي نمايد. وظيفه ديفيوزر افزايش فركانس ، جهت ايجاد قابليت جذب ، و كاهش فشار جريان جهت جلوگيري  از آسيب ديدن قسمت هاي داخلي سايلنسر مي باشد . جريان پس ازخروج از ديفيوزر وارد محفظه اطراف و سپس ، لايه هاي جاذب صوت شده تا در خروجي به شدت صوت مطلوب دست يابد ضمن آنكه در اين مسير بايستي افت فشار مقدار مشخصی باشد.

Advantages
 • بدون محدودیت دمای عملیاتی
 • بدون وجود محدودیت در دامنه فشار
 • فاقد قطعات محرک
 • مناسب جهت مواردی که دسترسی به داخل محفظه حاوی سر و صدا نیاز باشد.
 • هزینه نگهداری اندک
Applications
 • اجکتور استارت آپ
 • تخلیه گاز
 • خروجی توربین بخار
 • شیر اطمینان
 • شیر اطمینان بویلرها
Applicable Codes and Standards:
 • ASME Sec. VIII - div. 1
 • ASTM E477
1.3K views